O EPP Recykling

EPP Recykling zajmuje się odbiorem i recyklingiem odpadów ze spienionego polipropylenu (Expanded Polypropylene – EPP) różnej wielkości, gęstości i kształtu. Nasze doświadczenie pozwala nam zaoferować bardzo dobrej jakości usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z EPP dla organizacji z każdej branży. Polipropylen spieniony, jaki odbieramy od Klientów, poddajemy recyklingowi wytwarzając czysty granulat polipropylenu (PP) – ProNOVEL. Posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia i decyzje administracyjne na zbieranie i przetwarzanie spienionego polipropylenu.

Czym jest EPP

Spieniony polipropylen (Expanded Polypropylene – EPP) jest tworzywem sztucznym, które charakteryzuje się porowatą strukturą. EPP znajduje szerokie zastosowanie w produkcji opakowań i różnego rodzaju kształtek dla różnych branż przemysłowych. Polipropylen spieniony swoją strukturą przypomina styropian, ale w odróżnieniu od niego nie jest tak sztywny i kruchy. EPP charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na różne czynniki fizyczne i mechaniczne. Szczególny skład chemiczny oraz procesy produkcji czynią z polipropylenu spienionego materiał wszechstronny, który w 100% podlega recyklingowi.