Szczegóły projektu

Projekt pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii spieniania tworzywa o unikatowych właściwościach
funkcjonalnych”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody produkcji unowocześnionego tworzywa EPP metodą
spieniania. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania nad metodyką spieniania polipropylenu z
zastosowaniem CO 2 , wykorzystaniem w procesie produkcji regranulatu ze zużytych kształtek z EPP oraz prace nad
zwiększeniem skali opisywanych procesów wytwórczych. W ramach projektu zostanie opracowana autorska i
innowacyjna receptura blendu do spieniania, dzięki któremu nowy materiał cechował będzie się korzystniejszymi
cechami i parametrami funkcjonalnymi. Finalnie, opracowana innowacyjna technologia pozwoli na opracowanie i
późniejsze wdrożenie innowacyjnych produktów – detali z EPP dla zastosowań w branży automotive, szczególnie w
samochodach elektrycznych.
Wartość projektu: 13 564 307,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 970 858,00 PLN