ProNOVEL- innowacyjny produkt powstały w ramach prac B+R

Spółka bierze udział w: Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (działanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne)
Celem projektu jest opracowanie przez konsorcjum, którego jesteśmy uczestnikami, innowacyjnej metody produkcji
unowocześnionego tworzywa EPP metoda, spieniania.

W ramach projektu przeprowadzone zostały badania nad metodyka, spieniania polipropylenu z zastosowaniem CO2, oraz
wykorzystaniem w procesie produkcji regranulatu ze zużytych kształtek z EPP. Dodatkowo zostanie opracowana autorska i
innowacyjna receptura blendu do spieniania, dzięki któremu nowy materiał cechował będzie się korzystniejszymi cechami i parametrami
funkcjonalnymi. Finalnie, opracowana innowacyjna technologia pozwoli na opracowanie i późniejsze wdrożenie innowacyjnych produktów.

W ramach Naszego etapu prac przeprowadzono badania nad przydatnością pozyskiwanych z różnych źródeł odpadowych kształtek EPP.
Przeprowadzono proces regranulacji w celu uzyskania odrębnego regranulatu każdego z wytypowanych materiałów do badań. Przebadano
przydatność zarówno regranulatów pozyskiwanych z jednego źródła, jak również wzajemny wpływ regranulatów pochodzących z różnych źródeł.

Regranulacja była prowadzona w celu uzyskania jednorodnych tworzyw oraz mieszanek tworzyw poddanych procesowi homogenizacji w
warunkach przetwórstwa tworzywa z wykorzystaniem linii technologicznej stosowanej do przetwórstwa polipropylenu.
Przeprowadzono regranulację aglomeratów wytworzonych z poużytkowych, wyformowanych wyrobów ze spienionego polipropylenu z
uwzględnieniem producenta pierwotnego granulatu EPP. Określono najkorzystniejsze parametry prowadzenia procesu regranulacji.
Przeprowadzono także regranulację mieszanek zawierających ściśle określone udziały regranulatów z uwzględnieniem producenta granulatu EPP.

Przeprowadzone badania wykazały, że mieszanki cechowały się wartościami oznaczanych parametrów, tj. masowego wskaźnika szybkości płynięcia,
temperatury topnienia, czasu indukcji utleniania, gęstością, zawartością zanieczyszczeń w postaci drobin metalowych na poziomie zbliżonym do
wartości osiąganych przez niezmieszane regranulaty stanowiące składniki mieszanek. Przeprowadzone próby modyfikacji, pozwoliły na poprawę
właściwości materiału co pozwala zaliczyć przeprowadzone prace do kategorii upcyklingu.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o projekcie pobierając specjalnie przygotowaną broszurę w PDF. Kliknij w ikonkę poniżej.